Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej

W połowie listopada ruszyła przebudowa ul. Berlinga w Łasku. W zakresie prac znalazła się nowa nawierzchnia jezdni, krawężniki oraz chodnik wraz ze zjazdami na odcinku od szkoły do ul. Warszawskiej (długość całk. odcinka 256,90 m). To właśnie lokalizacja Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II nadaje wysoką rangę tej niewielkiej drodze. Wartość inwestycji wyniosła 161.231,08 tys. zł. Już w grudniu br. roku Łaskowianie będą mogli korzystać z wyremontowanej ul. Berlinga.

Obecnie trwa także budowa drogi w Woli Łaskiej (od ul. Batorego za Jednostką Wojskową). W zakresie prac znalazła się: budowa nawierzchni z kostki betonowej, jednostronny chodnik, wjazdy do posesji, budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej.

Galeria: 

Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej

Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej
Przebudowa ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej