Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku


 

Zadanie pod nazwą  „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku” otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021.

Kwota dofinansowania:  57 051  zł.

Całkowita wartość projektu: 71 314 zł

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Zakres projektu obejmuje:

  • wykonanie progu zwalniającego płytowo - wyspowego z przejściem dla pieszych,
  • wykonanie oznakowania pionowego ze znakami aktywnymi,
  • montaż najezdniowych elementów odblaskowych,
  • wykonanie pasów ostrzegawczych z polimerobetonu na chodnikach przy strefie przejścia,
  • wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.