Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku


 

Zadanie pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku” (za skrzyżowaniem Plac 11 Listopada - ul. Narutowicza - ul. Kościelna) otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021.

Kwota dofinansowania:  40 612 

Całkowita wartość projektu: 50 766 zł

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Zakres projektu obejmuje:

  • wykonanie progu zwalniającego płytowo - wyspowego z przejściem dla pieszych,
  • wykonanie oznakowania pionowego ze znakami aktywnymi,
  • montaż najezdniowych elementów odblaskowych,
  • wykonanie pasów ostrzegawczych z polimerobetonu na chodnikach przy strefie przejścia.