Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
5 maj, 2020
Termin składania ofert: 
20 maj, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
20 maj, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14