Przebudowa fragmentu ul. A. Mickiewicza i B. Prusa w Łasku

Gmina Łask zawarła kolejną umowę na inwestycję drogową. Przebudowana zostanie ul. Prusa na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz ul. Mickiewicza na odcinku ok. 130 m od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

Prace obejmą położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodnika, pobocza, zjazdów oraz odwodnienia. Ich zakończenie zaplanowano na połowę grudnia br. Wykonawcą została firma Włodan, a wartość inwestycji to 542 tys. zł.