Przebudowa drogi we Wrzeszczewicach Nowych z dofinansowaniem

Rusza przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych. Na ten cel gmina Łask otrzymała dofinansowanie w wysokości 138 090,00 zł ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma Włodan. Na odcinku 1,3 km zaplanowano wykonanie jezdni bitumicznej, obustronnego pobocza i zjazdów. Prace o wartości 1,26 mln zł potrwają do października br.