Przebudowa drogi w Gorczynie

Gmina Łask podpisała z firmą Włodan umowę na rozbudowę drogi w Gorczynie. Na odcinku 1 km zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m, budowę poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego, 3 kanałów deszczowych oraz przebudowę przydrożnego rowu wraz z przepustami. Wartość inwestycji to 2,76 mln zł. Wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do listopada br.