Przebudowa drogi gminnej w Teodorach

W Urzędzie Miejskim w Łasku podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w Teodorach. Na odcinku 386 m powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz jednostronny chodnik i zjazdy z kostki betonowej, a także jednostronne zjazdy z kruszywa łamanego. Ponadto prace obejmą regulację studzienek i montaż oznakowania pionowego. Wykonawcą inwestycji została firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk z Porszewic, a jej wartość to 464.273,80 zł.