Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E relacji Łask-Wola Łaska

Gmina Łask realizuje inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E relacji Łask-Wola Łaska”. Wykonawcą zadania została firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żelazna 3. Wartość robót wg umowy wynosi 1 433 268,52 zł brutto i jest finansowana w całości z budżetu gminy. W wyniku realizacji  robót powstanie ok. 900 m odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem oraz wjazdami do granic posesji oraz odbudowane będą rowy. Zakończenie całości robót planowane jest na dzień 30.05.2016 r.

Galeria: 

Przebudowa drogi gminnej relacji Łask-Wola Łaska

Przebudowa drogi gminnej relacji Łask-Wola Łaska
Przebudowa drogi gminnej relacji Łask-Wola Łaska
Przebudowa drogi gminnej relacji Łask-Wola Łaska