Przebudowa dróg w Ostrowie i Woli Łaskiej - konsultacje

Zapraszamy właścicieli nieruchomości położonych w Ostrowie i Woli Łaskiej, zlokalizowanych przy wskazanych poniżej drogach, na spotkanie, na którym przedłożona zostanie koncepcja projektu przebudowy ww. dróg.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łasku w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej, parter.