Przebudowa dróg w Orchowie – konsultacje

Zapraszamy właścicieli nieruchomości położonych w Orchowie, zlokalizowanych przy wskazanych poniżej drogach, na spotkanie na którym przedłożona zostanie koncepcja projektu przebudowy ww. dróg.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łasku w dniu 21 września 2022 r. (środa) o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej, parter.