Program „Czyste Powietrze” - podsumowanie

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.12.2022 roku.

 

Nazwa gminy - Gmina Łask

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 774

Liczba zawartych umów - 664

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 364

Kwota wypłaconych dotacji - 5 228 245,96 zł