Profilaktyka jodowa

Informacja dla mieszkańców gminy Łask

Zgodnie z wytycznymi zarówno ministerialnymi jak i wojewody łódzkiego Gmina Łask ma zabezpieczone tabletki stabilnego jodku potasu w ilości wystarczającej,by zabezpieczyć potrzeby mieszkańców.

Obecnie nie ma zagrożenia, a działania prowadzone są wyłącznie prewencyjnie. Ewentualne wydawanie tabletek jodku potasu dla ludności uruchomione zostanie dopiero po wystąpieniu rzeczywistego zagrożenia (np. awaria elektrowni atomowej w Ukrainie na skutek działań wojennych) i wprowadzeniu działań interwencyjnych.  

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

W przypadku wystąpienia zagrożenia po tabletki należy udać się do wyznaczonych punktów.

Wykaz miejsc wydawania tabletek jodku potasu

Mapa miejsc wydawania tabletek jodku potasu

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania tabletek zawiera broszura informacyjna.Zawarte w niej zostały m.in. zasady dawkowania, czas podania leku oraz przeciwwskazania medyczne.

 

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia profilaktyką jodową objęci zostaną wszystkie osoby do 60 roku życia a w szczególności dzieci.

W dniach 6 i 11 października br. odbyły się spotkania burmistrza Łasku i starosty łaskiego z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka z terenu gminy Łask na których zostały przedstawione zasady organizacji punktów dystrybucji tabletek jodku potasu oraz omówione szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania tabletek wynikające broszury informacyjnej o profilaktyce jodowej.