Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask

W ramach 2. edycji Funduszu Polski Ład łaski samorząd otrzymał 16 649 950,00 zł dofinansowania na inwestycje drogowe oraz kompleksową modernizację oświetlania w gminie.

 

Rozbudowa sieci dróg gminnych pomiędzy DW 473 i DW 483 w gminie Łask

Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę ul. Polnej, Wiosennej, Andersa w Łasku oraz drogi w Woli Łaskiej. Łącznie to ok. 2,5 km dróg wraz z budową kan. deszczowej, przebudową wodociągu oraz uzupełnieniem sieci  kanalizacji sanitarnej, budową chodników oraz ścieżki rowerowej.

Jesteśmy w pełni przygotowani do ogłoszenia przetargu. Posiadamy kompletną dokumentację projektową i zgody środowiskowe.

Przewidywana wartość inwestycji: 10 421 000,00 zł.

Kwota dofinansowania to 95% wartości inwestycji, czyli 9 899 950 00 zł.

 

Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego wraz z jego rozbudową w gminie Łask

Inwestycja obejmuje zamianę oświetlenia starego nieefektywnego sodowego i rtęciowego w ilości prawie 3,5 tys. sztuk punktów świetlnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie ledowe wraz z inteligentnym systemem sterowania. Ponadto zaplanowano rozbudowę oświetlenia o 115 latarni (łącznie) w miejscowości Łopatki, Orchów, Sięganów i Ostrów.

Dzięki tej inwestycji nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (z 1423 MWh/rok  na ok 600 MWh/rok). Planowana oszczędność to aż 63 %!

Realizacja projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, oszczędność ekonomiczna, osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie zmniejszenia emisji CO2 i substancji szkodliwych do atmosfery. 

Przewidywana wartość inwestycji: 7 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania to  90% wartości inwestycji, czyli 6 750 000,00 zł.

Galeria: 

Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask

Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask
Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask
Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask
Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask
Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask
Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask
Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask
Prawie 17 mln zł na inwestycje w gminie Łask