„POZNAJ POLSKĘ” – EDYCJA 2022

Gmina Łask otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę – edycja 2022”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 47.076,40 zł, co stanowi 80% kosztów zadania. Pozostałe koszty stanowią 11.769,10 zł, z czego 5.906,60 zł stanowi wkład własny gminy, natomiast 5.862,50 zł pochodzą ze środków Rady Rodziców.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na podstawie złożonych wniosków:

  • Szkoła podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku – 4 wycieczki
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku  - 3 wycieczki
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – 2 wycieczki
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie – 1 wycieczka

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2022 roku są:

- śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

- śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,

- kultura i dziedzictwo narodowe,

- największe osiągnięcia polskiej nauki.

Program „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.