Powstaje ścieżka rowerowa z Łasku do Gorczyna

Pod Łaskiem powstaje ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego, która połączy miasto z miejscowością Gorczyn. Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Drogowcy wykonali już konstrukcję pod nową ścieżkę, która docelowo na odcinku 0,6 km, będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Trwają również roboty na jezdni, gdzie częściowo wymieniona zostanie konstrukcja drogi. Prowadzone są również roboty brukarskie.

Zakres inwestycji realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przewiduje również przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, nowe zjazdy, odwodnienie, oświetlenie i kanał technologiczny oraz rozbudowę przepustu pod drogą.

Wartość robót to 2,9 mln zł, a termin ich zakończenia planowany jest w lipcu tego roku.

Inwestycja powstaje we współpracy z gminą Łask, która przeznaczyła na ten cel 287 tys. zł.

Źródło: ZDW w Łodzi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To kolejny przykład dobrej współpracy samorządów, ale przede wszystkim determinacji i skuteczności lokalnych władz, które od lat zabiegają o inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w gminie. Przy wsparciu finansowym łaskiego samorządu powstał chodnik od szpitala na osiedle Przylesie, a w fazie projektu jest aktualnie ciąg pieszo-rowerowy z Łasku do Teodorów.

 

Galeria: 

Powstaje ścieżka rowerowa z Łasku do Gorczyna

Powstaje ścieżka rowerowa z Łasku do Gorczyna
Powstaje ścieżka rowerowa z Łasku do Gorczyna
Powstaje ścieżka rowerowa z Łasku do Gorczyna