Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Załączniki: