Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki.
 

Załączniki: