Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki: