Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy zarządzenie nr 183/2023 Burmistrza Lasku z dnia 6 lipca 2023 r. w  sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom  społecznym.

Załączniki: