Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy zarządzenie nr 160/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. Burmistrza Łasku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki: