Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy zarządzenie nr 101/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Burmistrza Łasku w  sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie ochrony i promocji  zdrowia.

Załączniki: