Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy zarządzenie nr 67/2023 z dnia 14 marca 2023 r. Burmistrza Łasku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: