Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 103/2022 Burmistrza Łasku z dnia 7 kwietnia 2022 r. w  sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki: