Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: