Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: