Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki: