Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Załączniki: