Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: