Powiatowy Lekarz w Łasku informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przekazuje Rozporządzenie nr 14/2022 z dnia 23 marca 2022 r. Wojewody Łódzkiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa lidzkiego, w związku z wytępieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Załączniki: