Pomoc dla właścicieli restauracji oraz barów

Łaski samorząd zamierza pomóc zamkniętym z powodu pandemii restauracjom oraz barom. Na najbliższą sesję Burmistrz Łasku przedstawi projekt uchwały, na mocy której właściciele lokali z gminy Łask będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Projekt zakłada ulgę za poprzednie okresy rozliczeniowe. W tym przypadku nie zostanie naruszona zasada demokratycznego państwa prawa. Zastosowanie prawa wstecz jest bowiem w interesie obywateli.