Polski Ład: Rozbudowa ulicy Rolniczej i Bukowej w Łasku/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

 

Rozbudowa ulicy Rolniczej i Bukowej w Łasku

Gmina Łask otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.499.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 6 - PGR na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej i Bukowej w Łasku”.

Inwestycja zakłada rozbudowę ulicy Rolniczej wraz z połączeniem z ul. Bukową na odcinku ok. 548 m. Prace zakładają wykonanie nawierzchni asfaltowej, jednostronnego chodnika, pobocza, zjazdów do posesji z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Drogi stanowią jeden ciąg komunikacyjny z drogą gminną nr 103184E we Wronowicach, która została niedawno zrealizowana przy udziale środków z Polskiego Ładu.

Całkowity koszt inwestycji: 2.550.000,00 zł

Termin realizacji: do 12 miesięcy

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

Ponadto Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej również otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 6 - PGR na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie” w wysokości 2.499.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 3250 m oraz 3 przyłącza do obiektów powiatowych (Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych, zabytkowego dworu w Ostrowie oraz planowanej placówki opiekuńczo-wychowawczej). Ze względu na zróżnicowanie wysokościowe terenu planuje się też montaż przepompowni ścieków i budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 780 m. Przewiduje się sprowadzenie ścieków rurociągami grawitacyjnymi ulicami: Dworską, Konwaliową, Gajową i Truskawkową.

Całkowity koszt inwestycji: 2.550.000,00 zł

Termin realizacji: powyżej 12 miesięcy

 

Dziękujemy wszystkim, którzy poparli nasze inicjatywy.

 

Gmina Łask regularnie aplikuje o dofinasowania, oto lista wniosków, które czekają na rozpatrzenie:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

1. Przebudowa układu dróg gminnych ulic: Gdańskiej, Torowej, Łanowej w Łasku

2. Rozbudowa dróg gminnych nr 103199E i 103053E w Sięganowie

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma:  

1. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

2. Podniesienie standardu technicznego dróg gminnych na terenie Łasku

3. Modernizacja Centrum Sportu i Rekreacji  w Łasku

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga:

1. Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 2a w Łasku

2. Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 2 w Łasku

3. Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Historii Łasku

 

Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej złożył wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

1. Podniesienie standardu technicznego dróg (przebudowa dwóch ulic: ul. Wileńskiej i ul. Torowej oraz rozbudowa ul. Tuwima)

2. Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej

3. Modernizacja sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej (placówki szkolne).