Polski Ład

Budowa sieci wodociągowej w turystyczno-rekreacyjnych miejscowościach

Rokitnica i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi

 

Wartość zadania: 1 384 000,01 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 1 125 203,26 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w turystyczno-rekreacyjnych miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek w ramach zadania budżetowego "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask" polegających na:

a) budowie sieci wodociągowej DN160 i DN110 w pasie dróg gminnych w miejscowości Rokitnica, dz. nr ew. 174, 250, 270, 295, 522, 663 obręb 0019 Rokitnica, o długości 4 538,80 m;

b) budowie sieci wodociągowej DN110 w pasie dróg gminnych w miejscowości Aleksandrówek, dz. nr ew. 56/1, 81, 96 obręb 0001 Aleksandrówek, o długości1 097,25 m;