Piłkarskie wieści (4)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku przypomina, że do dnia 31 października br. są przyjmowanie wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Po tym terminie, wnioski które wpłyną do ośrodka nie będą rozpatrywane.