Płatniku pamiętaj o comiesięcznym przekazaniu deklaracji DRA do ZUS

Od stycznia 2022 r., płatnicy składek mają obowiązek co miesiąc przesyłać deklarację rozliczeniową ZUS DRA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Choć obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, także tych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, nie wszyscy o tym pamiętają.

Pomimo tego, że zmiana w przepisach obowiązuje od roku, wielu płatników zapomina o przekazaniu comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej (DRA). Przypominamy o tym płatnikom na wiele sposobów, wysyłając pisma, informacje na PUE, telefonicznie, podczas dyżurów telefonicznych czy szkoleń online. Niestety nadal nie wszyscy wywiązują się z tego obowiązku, a istnieje on nawet wtedy, gdy w deklaracjach nie ma żadnych zmian i z miesiąca na miesiąc wyglądają tak samo – mówi Ewa Głowacka-Borowiecka, dyrektor ds. dochodów w II Oddziale ZUS w Łodzi.

Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ponieważ podstawa do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne może być co miesiąc inna, przedsiębiorcy co miesiąc zobligowani są do przesłania do ZUS deklaracji rozliczeniowych.

Deklaracje rozliczeniowe płatnicy składek, którzy od stycznia 2023 r. zobowiązani są do posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS, mogą przekazywać dokumenty rozliczeniowe przez PUE ZUS i e-płatnika. Płatnicy, którzy odprowadzają składki za nie więcej niż 5 osób, nadal mogą deklarację rozliczeniową złożyć w formie papierowej bezpośrednio na Sali obsługi klientów lub przesłać dokumenty rozliczeniowe tradycyjną pocztą.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego