Płatne staże i szkolenia zawodowe

Oferta kierowana jest do osób w wieku 30-65 lat (powyżej 65 lat ze specjalnym oświadczeniem), bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP i osób bezrobotnych, które nie są zarejestrowane w PUP) oraz biernych zawodowo (również emerytów/rencistów).

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 605 180 562 lub pisząc na adres:

Gmina Łask nie jest organizatorem w.w. szkolenia.