Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Łasku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.