Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łasku

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrostem zakażeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na COVID-19, w tym wariantem Omikron oraz zaleceń Ministra Zdrowia wprowadzam ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Kontakt z Urzędem odbywa się z wykorzystaniem:

1. komunikacji elektronicznej

  • ePUAP:  /5228wuxejz/skrytka                 
  • adres e-mail: um@lask.pl

2. komunikacji telefonicznej

za pośrednictwem DOMOFONU zainstalowanego w przedsionku budynku Urzędu lub na numery telefonów 43 676 83 00, 43 676 83 79;

(szczegółowy wykaz telefonów znajduje się na stronie Urzędu www.lask.pl w zakładce Urząd Miejski/ Wydziały i pracownicy),

3. korespondencji tradycyjnej

W przedsionku do budynku Urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

Korespondencję można wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Łasku, 98-100 Łask, ul. Warszawska 14

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Łasku należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad zachowania środków bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek