Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Plakat - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowychDnia 29 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1775, ze zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan Gabriel Szkudlarek - Gminny Komisarz Spisowy w Łasku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:  od 1 lutego 2021 r.  do 16 lutego 2021 r.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
     


Załączniki do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze v2.docx
- Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021.docx
- Formularz do pobrania oferta kandydata v2.docx