Ogłoszenie

 

Gmina Łask informuje,

że zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Swojskiej, Spokojnej i Sandomierskiej w Łasku.” zrealizowano przy pomocy środków finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.