Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego

Data ogłoszenia: 
14 grudzień, 2017
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) Burmistrz Łasku odwołuje wyznaczony na dzień 16 stycznia 2018 r. na godz. 12.00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego, przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolno stojącej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, oznaczonych: Nr 76/4 i 72/11 o łącznej powierzchni 1460 m2, Nr 76/5 i 72/12 o łącznej powierzchni 1460 m2, Nr 63/4, 64/4 i 60/4 o łącznej powierzchni 1038 m2 , objęte księgami wieczystymi KW SR1L/00064249/1, SR1L/00063078/4, SR1L/00065574/5, SR1L/00063077/7 i SR1L/00063108/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Łasku I Wydział Ksiąg Wieczystych. Powodem odwołania przetargu jest umieszczenie w ogłoszeniu nieruchomości, która nie została przeznaczona do sprzedaży. Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.