Od wtorku (27.09.2022 r.) będą wydawane i przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że od wtorku tj. 27 września 2022 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Późniejsze przyjmowanie wniosków jest podyktowane przygotowaniem się do realizacji tego zadania, a także przeszkoleniem w tym zakresie pracowników.

Zwracamy się z prośbą  o prawidłowe wypełnianie wniosku i sprawdzenie czy została właściwie złożona deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w Urzędzie Miejskim w Łasku.