Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030.

Załączniki: