Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie informuje o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii/uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Łask" jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu" w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączniki: