Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Gminy Łask z dnia 04.05.2022 r. Burmistrz Łasku postanowieniem z dnia 06.05.2022 r., znak: OŚR.6220.3.2020 podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask” jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu”.

Załączniki: