Obowiązek odśnieżania chodnika oraz dachu

W związku z wystąpieniem opadów śniegu, śniegu z deszczem i powodowanym przez te zjawiska atmosferyczne oblodzeniem chodników  jezdni oraz zaleganiem śniegu na budynkach, przypominamy o obowiązkach właścicieli i zarządców budynków.

Obowiązkiem każdego właściciela i zarządcy budynku jest usunięcie z powierzchni dachu zalegającego śniegu, który w nadmiarze mógłby naruszyć konstrukcję budynku, odśnieżenie chodników przed posesją, budynkiem oraz strącenie zwisających sopli, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla przechodniów. Wypełnienie wszystkich obowiązków i zaleceń jest przejawem poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.