Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

 • zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
 • zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
 • Zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach;
 • Zgłoszenie ZAP-3;
 • Pismo ogólne;
 • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty;
 • Czynny żal;
 • Zawiadomienie ZAW-NR;
 • Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;
 • Wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty;
 • Pełnomocnictwo UPL-1.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczany na konto podatnika w e-US. Wymagane jest wyrażenie zgody na doręczanie elektroniczne zaświadczenia na konto w e-US. Osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Wydane w e-Urzędzie Skarbowym zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym (plikiem), który w niezmienionej formie potwierdza/zaświadcza informacje dotyczące rozliczeń podatnika. Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą również odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji.  

Serwis e-US to nowoczesny kanał komunikacji, który jest wciąż wzbogacany o nowe usługi uwzględniające potrzeby naszych klientów. e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Więcej informacji na stronie www.podatki.gov.pl /e-urzad-skarbowy