Niebezpieczne psy – aktualne informacje

Zaobserwowane 03.06.2022 r. w Borszewicach Kościelnych psy zostały zlokalizowane na terenie gminy Zduńska Wola w miejscowości Kolonia Gajewniki. Podczas interwencji na jednej z posesji ujawniono niewłaściwe przetrzymywanie psów na otwartej przestrzeni w prowizorycznym pomieszczeniu (zbudowanym ze starych drzwi i płyt z eternitu). Urząd Miejski w Łasku niezwłocznie poinformował o tym władze gminy Zduńska Wola prosząc o pilną interwencję. Czynności wyjaśniające przejęła Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, a do zabezpieczenia psów zobowiązała się gmina Zduńska Wola.

W dniu 06.06.2022 r. Urząd gminy Zduńska Wola poinformował o dotarciu do właścicielki posesji w Kolonii Gajewniki. Poinformowana o grożących jej konsekwencjach, w trybie natychmiastowym zabrała psy z posesji, rozebrała prowizoryczne pomieszczenia i zlikwidowała garnki oraz miski, w których psy były dokarmiane.

O powyższym Burmistrz Łasku poinformował Komendanta KPP w Łasku.