Nadal trwa kwesta na ratowanie nagrobków na łaskim cmentarzu

Kwesta na ratowanie nagrobków na łaskim cmentarzu nadal trwa. Z powodu epidemii koronawirusa szósta już kwesta na terenie nekropolii nie mogła się odbyć, a do puszek ustawionych na terenie miasta mieszkańcy nie wrzucili wystarczajacej sumy pieniędzy na remont nagrobków. Z tego powodu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej nadal prowadzi zbiórkę pieniędzy, tym razem na konto stowarzyszenia.

Epidemia nie pozwoliła nam przeprowadzić w 2020 roku szóstej kwesty na cmentarzu. Na łamach lojalnej prasy apelowaliśmy do Państwa o kontynuowanie zbiórki poprzez wpłaty na konto Towarzystwa w banku oraz do puszki wystawionej w Muzeum Historii Łasku. W wyniku tej zbiórki pozyskaliśmy do listopada 2020 r. 316,70 zł, w tym 120 zł z przelewów bankowych (5 osób) i z „puszki” – 196,70 zł. Wydatki w ubiegłym roku wynosiły 3025,79 zł (wykonanie tablic informacyjnych przy odrestaurowanych grobach oraz koszty organizacyjno – administracyjne). Zebrane środki, i te pozostające z poprzednich zbiórek są niewystarczające na sfinansowanie planowanych do restauracji grobów na łaskiej nekropolii. - informuje TPZŁ.

Chcący wesprzeć inicjatywę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej mogą wpłacać pieniądze na konto: BS Poddębice Oddział w Łasku 53 9263 0000 0503 9273 2005 0101.
W tej sprawie można komunikować się z TPZŁ telefonicznie : tel. 43 6753527 lub mailowo: e-mail: towarzystwotpzl@gmail.com

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej przeprowadziło do tej pory pięć kwest na odnowę i restaurację grobów łaskiej nekropolii. Zebrało na ten cel 45 tys. 521,61 zł.
 

To zrobiono dzięki kwestom:

  • odnowiono mogiłę z XVIII i XIX w. właścicieli Łasku i infułatów łaskich, których trumny złożone były w podziemiach kolegiaty łaskiej
  • uporządkowano teren i odświeżono nagrobek Marii Proskuro-Suszynskiej z rzeźbą Chrystusa z krzyżem z 1908 r.
  • odnowiono nagrobek z 1892 r. kniazia (księcia) Sergija Dmitriewicza Czagadajewa
  • odnowiono dwa nagrobki przy kaplicy cmentarnej: Władysława Suchorskiego - właściciela dóbr Orpelów, zm. w 1875 r. i księdza Józefa Kołdowskiego – ostatniego infułata łaskiego, zm. w 1871 r.

Jak wyglądały kwesty na łaskim cemntarzu w minionych latach można zobaczyc tutaj:

kwesty na łaskim cmentarzu

 

Źródło: Nasze Miasto