Nabór na stanowisko dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

12 maja 2023r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, wpłynęła prośba Starosty Pajęczańskiego o rozpowszechnienie informacji o naborze na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Kiedosach. Osoba dotychczas zatrudniona na tym stanowisku z dniem 30 czerwca 2023 r. przechodzi na emeryturę. Szczegółowe informacje o naborze i wymaganiach na to kierownicze urzędnicze stanowisko pracy określa załączona do pisma Uchwała nr 597/23 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z 8 maja 2023r. Termin składania dokumentów upływa 19 maja 2023 r. o godz. 15.00.

Uchwala nr 597 23 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 8 maja 2023r.